top of page

Tennis Racket Name Tag

已更新:2022年3月19日


小朋友第一次參加網球班,最興奮嘅當然就係買返塊網球拍啦!開講有話,寧輸球技莫輸裝備!但係一班小朋友上堂,好容易唔見同撈亂。係球拍上面寫名呢個係必然,但係一定要型!同埋要抵得到強力碰撞,所以今次我哋選擇左用呢一隻特別嘅3D打印物料Formfutura HD Glass。睇吓以下短片。。。


2 次查看0 則留言
bottom of page