top of page
  • 作家相片Kay

用Nomad Sculpt整咖喱魚蛋只需要10個步驟就搞掂!咁凍嘅天氣,最好梗係整返串熱辣辣嘅魚蛋啦!原來用Nomad Sculpt整咖喱魚蛋,都只係需要10個步驟咋!即刻嚟睇睇究竟可以點整,趁住呢個農曆新年假期一齊試下整啦:


製作魚蛋嘅步驟:


1. 加入參考圖片,方便塑形和套用顔色

2. 選用圖章工具,運用Alpha功能,加入魚蛋的表面圖片

3. 製作出魚蛋的表面質感

4. 為魚蛋上色

製作醬汁嘅步驟:5. 用蒙版工具,在魚蛋的表面畫出醬汁的範圍

6. 用抽殼功能製作出一層醬汁

7. 用拖拽工具調整醬汁的形狀

8. 為醬汁上色時,留意調整粗糙度以製作出醬汁的反光效果

9. 選擇折射,呈現出醬汁的反光效果

10. 加入燈光,突出醬汁的視覺效果


只需要10個步驟,魚蛋同醬汁就大功告成啦!

如果鍾意呢個網誌,歡迎大家Like同訂閲網誌,咁就唔會錯過我哋嘅最新消息。


你都想試下呢個神奇嘅Nomad Sculpt 3D數位雕塑軟件,咁就要即刻報名參加Idea to Done 3D工作坊啦!大家有咩想整出的話,歡迎同我哋講,我哋一齊睇睇點樣實現你嘅構思!


22 次查看0 則留言
bottom of page